Cyclamen teelttips oppotfase Mei 2020

Na de perkplanten en andere voorjaarsteelten worden er weer veel Cyclamen opgepot.

Hieronder een aantal zaken om bij stil te staan.

 1. Teeltsysteem
 2. Waterkwaliteit
 3. Insecten
 4. Kasklimaat
 5. Potgrond
 6. Oppotdiepte 
 7. Watergift
 8. Bemesten
 1. Schone en ontsmette teeltvloer/tafel
  Schoon beginnen. Zorg er voor dat de teeltvloer schoon gemaakt en ontsmet is. Gebruik hiervoor de reguliere ontsmettingsmiddelen, bijvoorbeeld een Menno Ter forte, Menno Clean of Chloor.

 2. Waterkwaliteit
  Controleer of de waterontsmetting goed werkt. Laat het water bemonsteren op de aanwezigheid van ziektekiemen in het opslagbassin. Voor een reguliere ontsmetting kan er goed met waterstofperoxide worden gewerkt. Bij de Cyclamenteelt is het wenselijk om dit intensiever te ontsmetten bijvoorbeeld met chloor om de infectie van fusarium voor te zijn (let wel: chloor en waterstofperoxide kunnen niet tezamen in een systeem worden gebruikt).

 3. Insecten
  Maak vooraf een gewasbeschermingsplan en kijk waar mogelijk biologie kan worden ingepland.
  Controle op insectendruk in en rond de kas door de kas onkruidvrij te maken en rond de kas te maaien. Hiermee kan een eerste invlieg /infectie voorkomen worden. Bij gevoeligheid voor onder andere  Duponchelia tijdig feromoonvallen ophangen en regelmatige bestrijdingen toepassen.

 4. Kasklimaat
  Het is aan te bevelen om de kas voor het oppotten te krijten. Afhankelijk van de aanwezigheid van schermdoeken kan dit een dunnere of dikkere laag krijt zijn. Dit om te voorkomen dat de jonge zaailingen in een te scherp en schraal klimaat staan. De gemiddelde etmaaltemperatuur de eerste weken na het oppotten instellen op minimaal 17 tot 18 graden, zodat de jonge plant zich goed kan ontwikkelen.

 5. Potgrond
  Goede potgrond gebruiken, die luchtig genoeg is zodat deze tijdig af kan drogen, zeker voor de latere oppotsels aangepast is op het watergeefsysteem, zodat tijdens de teelt de bovenkant van de pot droog blijft, waardoor Botrytis minder makkelijk kan ontwikkelen. Potgrond voor gebruik controleren op EC en pH waarden.

 6. Oppotdiepte
  Let op dat de pot voldoende bol gevuld is en de Cyclamen niet te diep geplant worden aangezien dit later in de teelt meer problemen kan veroorzaken door uitval met Botrytis.
  Hierbij komt de knol bij de Mini en Midi boven de potgrond en bij de grootbloemige komt de knol halverwege de potgrond.

 7. Watergift en bemesting
  Na het oppotten de eerste weken regelmatig vochtig houden om de plant te laten wennen aan de ruime situatie. Hierna de planten meer aan laten drogen zodat de wortels moeten zoeken naar vocht en zich beter gaan ontwikkelen.

  Afhankelijk van de start EC in de pot is het raadzaam om een regelmatige voeding met alle elementen en speciaal calcium mee te geven. De streef EC in de pot ligt tussen de 0,4 en 0,8 mS/cm (bij 1:1,5 extractie methode). Afhankelijk van gewenste plantgrootte kan binnen deze cijfers meer of minder bemesting meegegeven worden.

  Het is raadzaam om regelmatig de EC en de Ph in de potkluit te volgen om verrassingen in de teelt te voorkomen.

Share Button

Categorie: