Cyclamen: tips voor warm weer

Pas opgepotte cyclamen :
• Iedere dag een broes in vroege morgen
• Zaailingen en verspeende planten moeten voldoende vochtig zijn bij oppotten om een goede doorgroei te creëren, tevens na het oppotten direct aan broezen.

• Watergeven zoveel mogelijk voor 9.30 uur gereed .
• Zorgen voor voldoende scherming (desnoods extra krijten )
• Schermdoeken tijdig sluiten minimaal vanaf 9.00 uur om de warmte uit de kas te houden .
• Tevens de schermdoek instelling met 20% verlagen zodat deze langer dicht blijven.
• Voldoende ventilatie en extra ventilatoren (ventilatie = verdamping = koeling )
• Beton paden en/of lege kappen regelmatig nat maken
• Geen uitzet werk bij extreem hoge temperaturen >27-30°C.

Bloeiende cyclamen :
• ‘s Morgens voor 9 uur watergeven zodat de planten voldoende op vochtspanning staan.
• Bemesting aanpassen op watergeef frequentie. Bij hogere watergeef frequentie de EC gift verlagen zodat de EC in de pot niet teveel oploopt.
• Geef meer kali mee in het bemestingsschema (N:K) 1:3 tot 1:5 om de planten voldoende stevig te houden .
• Water desinfectie met bijv. UV, Chloor ,Koper, (gestabiliseerde) waterstofperoxide controleren op optimale werking
• Insecten bestrijding ‘s avonds of ‘s morgens vroeg inplannen (sluit het schermdoek grotendeels tijdens de bestrijding)
• Dagelijks zieke planten verwijderen (bij voorkeur zieke planten in een afgesloten zak afvoeren).
• Extra scouten op insectenontwikkeling zowel in als buiten de kas.
• Voorbehoedend een wortel behandelingsmiddel meegeven in de onderbevloeiing of aangietbehandeling met bijv. Paraat ,Ridomil Gold of Topsin.

Let hierbij in het bijzonder op de volgende ziekten:
– Colletotrichem /Gloeosporium
– Cylindrocarpon destructans
– Erwinia chrysanthemi
– Fusarium oxysporum
– Pythium
– Phytophtora

En de volgende plagen:
– Bladluis
– Mijt
– Rupsen met in het bijzonder de duponchelia (deze kan enorme schade in de cyclamen veroorzaken. Indien deze bij u in het bedrijf voorkomt dient u vanaf het begin van de teelt extra maatregelen te nemen. Voor gerichte aanpak kunt u contact met ons opnemen.
– Taxuskever
– Trips hierbij extra alert zijn op de nieuwe trips (setosus) deze kan met name in een groen cyclamen gewas al flinke schade veroorzaken door de bladeren en knoppen aan te prikken.
– Varenrouwmug (sciara)

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met
Schoneveld Breeding, afdeling Growing Support
Tel: +31(0)571 271 717 of via:

diegopoot@schoneveld.nl
tonkoers@schoneveld.nl
haylamers@schoneveld.nl

Share Button

Categorie: