Historie

In 1930 startte Patericus Schoneveld het bedrijf en teelde vooral vollegrondsgroenten die op de lokale veiling werden verkocht. De activiteiten breidden zich snel uit tot bol- en snijbloemen en perkplanten. In de jaren daarna ontstonden de eerste kassen. Het bedrijf werd voortgezet door de gelijk genaamde zoon Patericus Schoneveld die geleidelijk meer potplanten toevoegde aan het assortiment tot er rond 1970 alleen nog snijbloemen en potplanten overbleven.

Patty en Hans Schoneveld kwamen in 1970 in het bedrijf van hun vader. De nadruk kwam meer en meer te liggen op potplanten: St. Paulia’s, Cyclamen en Primula’s. Ook ontwikkelden de handelsactiviteiten zich. Naast de vestiging in Twello was men ook actief vanuit Vleuten. Patty legde zich met name toe op de vermeerdering en zette de eerste stappen in de veredeling.

De concurrentie in de handel nam in de tachtiger jaren sterk toe en zette het rendement onder druk. De bedrijven werden gesplitst en Patty Schoneveld nam de activiteiten in Twello over. Een beslissende keuze was om te investeren in kennis. Na enkele jaren leidde dit tot de succesvolle introductie van de Cyclamen Super Serie®, de huidige ‘Original®’. Het Cyclamen assortiment werd groter met de komst van de kleuren rood en wit naast zalm en ‘wit met oog’. De producten kregen snel bekendheid door de lange houdbaarheid, zowel tijdens het transport als bij de consument.

De veredeling van Primula obconica kreeg in de negentiger jaren ook veel aandacht. De universiteit van Wageningen werkte aan een priminevrije variant die als voordeel had dat huidirritatie niet meer optreedt. Schoneveld nam het onderzoek over. Het duurde nog 10 jaar voordat het materiaal voldoende genetisch zuiver was voor enkelkleurige rassen. In 2002 kwam de priminevrije Primula obconica ‘Touch Me®’ met de kenmerkende heldere kleuren op de markt.

In 2004 trad Peter van de Pol aan als Manager Operations. Onder zijn leiding maakte het bedrijf een verdere groei en efficiency slag door. Peter nam in 2007 de algemene leiding over van Patty Schoneveld en ook werd hij eigenaar van het bedrijf. De groei zette zich voort en in 2009 werd dit succes gevierd tijdens het 75 jarige bestaan. De naam van het bedrijf veranderde in de huidige naam: Schoneveld breeding.

Onder de nieuwe naam bleef het bedrijf zich ontwikkelen en richtte zich op de samenwerking met de gehele keten. Hierin wordt de kweker centraal gesteld en ondersteunt Schoneveld deze met teelt-, marketing- en verkoopondersteuning. In 2014 won Schoneveld breeding de prestigieuze award International Grower of the Year 2014. Met name het verbinden van ketenpartners, waarbij marktgericht ingespeeld kan worden op de afzetontwikkelingen, werd als onderscheidend gezien.

Nog steeds kenmerkt het bedrijf zich door een sterke drang naar innovatie en grote betrokkenheid met haar afnemers. Ook het personeel bleef al die jaren trouw aan dit van origine familiebedrijf. Het geeft Schoneveld breeding een uniek en persoonlijk karakter en tegelijkertijd professioneel in een continue sterk veranderende omgeving.