Innovatie

Veredeling

Veredeling is het winnen van nieuwe rassen d.m.v. het kruisen van bestaande rassen. Veredeling is vakmanschap. In het midden van de 19de eeuw legde de monnik Gregor Mendel de basis voor de moderne plantenerfelijkheidsleer. Mendel schermde de individuele erwtenplanten tijdens zijn kruisingsexperimenten af. Zo kon hij de kruising ‘regelen’ en specifieke planten kruisen.

De wetten van Mendel op het gebied van uniformiteit, splitsing en onafhankelijkheid gelden nog steeds. Ook legde hij de basis voor de techniek om hybride F1 rassen te maken. Onze veredelaars beheersen en kennen de wetten van Mendel en de moderne erfelijkheidsleer als geen ander. Naast de wetenschappelijke kant vergt het maken van slimme kruisingen kennis van de markt en creativiteit.

Iedere serie kent een aantal constante unieke eigenschappen, zoals geschiktheid voor binnen- of buitengebruik of voor een specifiek klimaat. Wij stellen in experimentele veredelingsprogramma’s hoge doelen. Bloeirijkheid, lange houdbaarheid, ronde plantopbouw en uniforme bloei zijn daarin de voornaamste uitgangspunten.

Research

Een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering is onderzoek. Onderzoek wat nodig is om de bloemzaadproductie te verberen, maar ook onderzoek wat helpt bij het versterken, verbeteren en vernieuwen van onze producten.

Schoneveld breeding heeft een eigen Research & Development afdeling waar praktijkproeven worden ontwikkeld en uitgevoerd. We doen o.a. onderzoek naar de verbetering van kieming, de bruikbaarheid van planten en het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Met deze middelen stellen we iedereen in staat om succesvolle producten te maken waarvan onze genetica het startpunt is.