Zaaitips Primula Paradiso

Zaaitips Primula Paradiso

– Alle materialen goed schoonmaken zoals opstanden, tafels, zaaimachine etc. Verwijder ook het onkruid.
– Neem geprimed zaad
– Na het zaaien gelijkmatig 2-3 mm afstrooien met Vermiculite
– Trays luchtdicht inpakken
– In een donkere kiemcel bij 15°C / 59°F zetten
– Als 50% gekiemd is uitzetten in de kas onder een tunnel, dit is na 8-10 dagen
– Controleer de trays tijdens de opkweek dagelijks op vochtigheid
– Vochtlevel 3 aanhouden
– Optimaal kasklimaat: Temperatuur 17°C / 62,6°F en 80% relatieve luchtvochtigheid
– In de kas het lichtniveau de 1e 4 weken na de kiemcel instellen op 300 Watt/m2, 108 Joule/cm2, 21 KLux, 1942 Foot Candle. Boven 400 Watt/m2,
144 Joule/cm2, 35 KLux, 3220 Foot Candle, een 2e scherm of krijt gebruiken.
– 21dagen na het zaaien starten met bijmesten. Gebruik een NPK meststof incl. calcium N : K verhouding: 1 : 1 en geef minimaal 2x extra ijzer
– Na 35 dagen gewas extra afharden, koeler zetten
– N : K verhouding aanpassen 1:3
– Na iedere bemesting af nevelen met 1,0 EC magnesiumsulfaat of schoon water
– Regelmatig scouten op ziekten en plagen

Heeft u vragen? En wilt u meer weten over het zaaien van Primula Paradiso? Neem dan contact met ons op!