Tips voor het zaaien van Primula Touch Me

Tips voor het zaaien van Primula Touch Me

De eerste partijen Primula Touch Me worden binnenkort alweer gezaaid. Schoneveld Breeding wil jullie graag d.m.v. een aantal tips helpen, om dit seizoen succesvol te laten starten.
– Zorg dat de zaaimachines schoon en goed afgesteld zijn
– Zaaidiepte 2-3 mm
– Zaai met 4-5 zaden per plug
– Gelijkmatig afstrooien met Vermiculite nr. 2 1-2 mm
– Trays afnevelen tot vochtlevel 4
– Plaats de trays direct in de kas en dek ze af met een melkwit folie
– Controleer 7-9 dagen na het zaaien de kieming
– Verwijder het folie zodra 60-70% van de zaden is gekiemd (ca. 10-12 dagen na het zaaien).
– Controleer de trays (substraat) tijdens de opkweek dagelijks op vochtigheid
– Vochtlevel 3-4 aanhouden
– Optimaal kasklimaat: Temperatuur 18-19°C (64-65°F) en 70-80% relatieve luchtvochtigheid
– In de kas het lichtniveau de eerste 5 weken na zaaien instellen op 250-350 Watt/m2, 90-126 Joule/cm2, 14-30 KLux, 1323-2783 Foot Candle. Het
gebruik van krijt in de zomer wordt aangeraden om de scherpste instraling weg te nemen.
– 14-21 dagen na het zaaien starten met bijmesten. Gebruik een NPK meststof incl. calcium N : K verhouding: 1 : 1. Gebruik een meststof met
een laag Borium gehalte!
– Na iedere bemesting afnevelen met 1,0 EC magnesiumsulfaat of schoon water
– Zorg ervoor dat het gewas na de watergift snel kan opdrogen
– Regelmatig scouten op ziekten en plagen, met name Sciara, Trips en Latrine vlieg
– Primula Touch Me is gevoelig voor diverse werkzame stoffen, het gebruik van Fosetyl bevattende middelen, Metalaxyl en Kalifosfiet wordt
afgeraden
– Niet alle kleuren binnen de Primula Touch Me kiemen en ontwikkelen zich even snel. Om een gelijkmatig product af te leveren kunt u de snel
groeiende kleuren eerder afharden of later zaaien. Let op de zaaidatum bepaalt ook het bloeitijdstip.
– Primula Touch Me voor afleveren sorteren op minimaal 3 planten per plug.

Heeft u vragen? En wilt u meer weten over het zaaien van Primula Touch Me? Neem dan contact met ons op!