Remmen Sprinkles Original en Sprinkles Dwarf

Het beheersen van de groei is een van de belangrijkste onderdelen van de Sprinkles Original teelt. Meestal wordt hiervoor daminozide 85% gebruikt.
Het is goed hier al vroeg mee te beginnen in een lage concentratie. Hierdoor bouwt u langzaam het daminozide gehalte in de plant op. Dit geeft een rustigere groei.
Zodra de planten maar enigszins vastgegroeid zijn (2e week), kunt u starten met 100 gram daminozide 85% per 100 liter water. Doe dit 2 – 3 keer om de 2 weken. Daarna kunt u de concentratie iets verhogen naar 150 gram per 100 liter water. Mocht u gebruik willen maken van de hulpstof Elasto, neem dan de halve concentratie daminozide 85%.

Let op: dit is een richtlijn voor een koude teelt van Sprinkles Original. Sprinkles Dwarf zal normalerwijze in deze fase geen remstof nodig hebben.
Mocht de groei desondanks sterker zijn dan verwacht, neem dan eerst uit voorzorg een grondmonster. Bespreek dat dan met uw meststoffenleverancier of neem contact met ons op.

Gewasbescherming

Neem voorbehoedende maatregelen tegen de varenrouwmug met Steinernema of Macrochelis robustulus, echte meeldauw met Mepanipyrim, Fluopyram + Additt, Boscalid + Kresoxim-methyl of zwavelen en Pythium met Trichoderma T22.

Scout het gewas regelmatig op ziekten en plagen.
Controleer of genoemde werkzame stoffen toegelaten zijn in uw land / regio en volg de plaatselijke voorschriften en/of wetten op.
Houdt onze nieuwsbrieven tijdens het seizoen in de gaten voor verdere teelttips!

Voor vragen neem contact op met een van onze teeltsupporters:
haylamers@schoneveld.nl;
marcopersoon@schoneveld.nl;
nicodehaan@schoneveld.nl;
tonkoers@schoneveld.nl

Share Button

Categorie: