Teelttips cyclamen voor het najaar

Teelttips cyclamen voor het najaar

Na de zomerperiode gaat in de komende weken het klimaat sterk veranderen. De dagen worden al merkbaar korter en de instraling neemt af. Daarnaast neemt de vochtigheid toe, met name gedurende de nachten. Hierbij enkele aandachtspunten voor uw cyclamenteelt:

Bloeiende cyclamen

De eerste cyclamen komen alweer enige tijd op de markt. Zorg voor het afleveren dat de potkluit voldoende vochtig is. Geef 1 dag voor het afleveren de planten water. Aan het einde van de teelt de bemesting (EC gift) iets te verhogen, kan zorgen voor een langere houdbaarheid bij de consument.

Krijt op tijd eraf

Door afnemende instraling dient in de komende weken (vanaf eind augustus tot half september) het krijt van het dek te worden verwijderd. Indien u geen schermdoek heeft, kunt u het nog enkele weken langer laten zitten. Na het verwijderen van het krijt, de schermdoeken iets eerder dicht laten lopen.

Bloemsteellengte

Op een aantal plaatsen zien we dat de bloemsteellengte toeneemt, door ’s morgens vroeg een kouval toe te passen kunt u de stelen korter en de plant compacter houden.

Bloemrandjes

Met name in grootbloemige cyclamen kunnen bloemrandjes ontstaan tijdens vochtige nachten en zonnige dagen. Met name bij een grote overgang van een hoge naar lage RV ontstaan de randjes. Houdt ’s nacht een actief klimaat en lage RV aan. Zorg er voor dat overdag de RV niet te sterk ineens daalt, wanneer de instraling toeneemt. Dit kan door in de loop van de ochtend het doek eerder dicht te laten lopen en de ramen niet te snel volledig te openen. Zorg ook voor een voldoende beschikbaarheid van calcium in de plant.

Botrytis

De RV gedurende de nachten kan inmiddels behoorlijk hoog oplopen, zeker na een periode van regen. Zorg voor een actief klimaat door het gebruik van een minimum raamstand, gebruik ventilatoren en een vochtkier in het schermdoek. Ook zal de ketel weer meer moeten worden gebruikt en kunt u bij hoge RV een minimumbuis instellen. Probeer met uw watergeef strategie rekening te houden dat het gewas en de teeltvloer aan het einde van de dag droog zijn. Het verdient de aanbeveling in de komende periode intensiever preventief te bestrijden tegen botrytis.

Insecten

In de komende periode kunnen Trips en Duponchelia nog behoorlijk actief zijn en schade aan uw gewas veroorzaken. Het actief scouten en bestrijden is noodzakelijk om dit te voorkomen.

Wortelziektes

Indien de cyclamen een groeistoornis hebben ondervonden, geef dan voorbehoedend een wortelbehandeling mee tegen Pythium, Phytoptora.
Raadpleeg uw gewasbeschermingsdeskundige voor de juiste middelen.

Oppotten

Pot u in de komende weken nog nieuwe partijen cyclamen op, voor bloei in februari/maart. Dan zult u vanaf ca. week 36 aanvullend moeten gaan belichten. Daglengte minimaal 14 uur en minimaal 3500 lux geïnstalleerd vermogen. De lampen kunnen uit bij een instraling van ca. 250 W/m².

Bemesting

Zodra het aantal watergiften per week afneemt, dient u de EC gift te verhogen, om zodoende voldoende voeding bij de plant te brengen. De net opgepotte partijen voldoende bemesten met een vegetatief schema.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ons Team Growing Support.

Tonkoers@schoneveld.nl
Diegopoot@schoneveld.nl
Haylamers@schoneveld.nl
of bellen naar ons algemene nummer: +31 (0) 571 271 717.

Download hier de Cyclamen catalogus!

Share Button

Categorie: