Tips: help Cyclamen de zomer door!

De meeste cyclamen voor dit jaar zijn alweer opgepot. Hieronder een aantal aandachtspunten om uw teelt goed te laten verlopen.

  1. Insectenbestrijding
  2. Klimaatcontrole onder warme omstandigheden
  3. Watergift, EC en pH controle

Insectenbestrijding

Om de insectendruk in en rondom de kas laag te houden, zorg ervoor dat onkruid in en rondom de kas wordt verwijderd en dat het gras regelmatig wordt gemaaid. Maak een scout plan om de ontwikkeling van diverse insecten tijdig te signaleren zodat op tijd kan worden ingegrepen. Recentelijk zijn er enkele nieuwe middelen op de markt gekomen. Bespreek de bestrijdingsmogelijkheden met uw gewasbeschermingsondersteuner.

Indien in voorgaande jaren Duponchelia fovealis een probleem was, tijdig feromoonvallen ophangen en regelmatig een bestrijding toepassen. Start hiermee al in het begin van de teelt.

Klimaatcontrole onder warme omstandigheden

Bij warme weersomstandigheden is het raadzaam om de kas zo koel mogelijk te houden. Door het dek te krijten blijft het klimaat stabieler. Afhankelijk van de aanwezige schermdoeken kan dit een dunnere (bijv. Reduheat) of dikkere laag krijt (bijv. Redusol) zijn.

Bij aanwezigheid van schermdoeken deze eerder sluiten om de warmte zoveel mogelijk buiten de kas te houden. Door betonpaden en lege kappen (tafels) regelmatig nat te maken gedurende de dag daalt de kastemperatuur en stijgt de RV. Het gewas kan verder worden gekoeld door ‘s morgens en aan het begin van de middag een lichte nevel over het gewas te geven.

Let op: Het gewas moet aan het einde van de middag wel weer opgedroogd zijn!

Probeer het wijder zetten van de planten bij extreem warm weer te vermijden. Indien u toch gaat uitzetten dan de planten in de ochtend opfrissen met een nevel of broes .

Watergift, EC en pH controle

Controleer tijdens de teelt regelmatig de EC en pH om een goed beeld te houden over het verloop van deze waarden zodat er tijdig kan worden bijgestuurd.

Bij warm en sterk drogend weer bemesten met een lagere EC om een te hoge EC in de pot te voorkomen. Hanteer de vuistregel om de EC 0.2-0.5 eenheden te verlagen indien de watergeeffrequentie stijgt door sterke verdamping van het gewas.

Door het uitblijven van regen kan gebrek aan gietwater ontstaan. Schakel tijdig over naar bron- of slootwater om een geleidelijke overgang te realiseren. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de kwaliteit van de alternatieve waterbron door een watermonster te nemen.
Indien er extra aangezuurd moet worden kies dan voor fosfor- of zwavelzuur. Sterke aanzuring met salpeterzuur geeft meer stikstof in uw gietwater waardoor een te sterke gewasgroei kan ontstaan.
Pas samen met uw bemestingsspecialist uw bemesting aan op uw alternatieve waterbron.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met ons Team Growing Support!

Email:

Tonkoers@schoneveld.nl

Haylamers@schoneveld.nl

Nicodehaan@schoneveld.nl

Marcopersoon@schoneveld.nl

Of bel naar ons algemene nummer: +31 (0) 571 271 717

Categorie: