Tips om de volgende problemen bij Ranunculus teelt te voorkomen

Meerdere kwekers in Noord-Europa hadden afgelopen seizoen problemen in de teelt van Ranunculus, deze problemen waren van uiteenlopende aard. Schoneveld Breeding wil graag voor komend seizoen deze problemen met u proberen aan te pakken, zodat de teelt succesvol kan blijven.

Onderstaand een overzicht met zaken, die wij tegen gekomen zijn;

  1. Geel blad
  2. Ongelijke groei
  3. Noodbloei
  4. Bacterie
  5. Pythium / Phythophthora
  6. Luis
  7. Echte meeldauw
  8. Vergeling blad door gewasbehandeling
  9. Botrytis
  10. Bloeiverlating

Geel blad

Oorzaak: Lichtgebrek, EC in de pot < 0.5, gewasbehandelingen, planten staan te lang te nat, inactief klimaat en potgrondkeuze.
Suggestie: EC in de pot minimaal 0.8, luchtige potgrond met minimaal 16-25% lucht, voldoende luchtcapaciteit b.v. ventilatoren gebruiken.

Ongelijke groei

Oorzaak: ongelijke jonge plant, EC in de pot > 1.0 tot halfwas, te droge potkluit, bacterie, insecten, noodbloei ontstaan door LD (langer dan 11 uur) in jonge plantenfase (9e tot 12e week na zaaien) of door heldere nachten met volle maan in de opkweek, strooilicht of plantstress door te vroeg remmen met b.v. propiconazol.
Suggestie: Controleer jonge planten op ziekten en plagen, houdt potkluit voldoende vochtig (vochtlevel 3), scherm de planten bij 200 Watt, 72 j/cm2/uur, 102 Lux, 954 Footcandle bij grote weersovergangen van donker naar licht en bij volle maan scherm dicht, geen propiconazol gebruiken tot en met halfwas.

Noodbloei

Oorzaak: ontstaan door LD (langer dan 11 uur) in jonge plantenfase (9e tot 12e week na zaaien) of door heldere nachten met volle maan in de opkweek of te vroeg remmen met Tilt, stress in de plant door hoge lichtintensiteit, strooilicht, droge potkluit of EC > 1.0 in de potkluit.
Suggestie: scherm de planten bij 200 Watt, 72 j/cm2/uur, 102 Lux, 954 Footcandle bij grote weersovergangen van donker naar hoge lichtinstraling en bij volle maan scherm dicht, gebruik geen Tilt tot en met halfwas, houdt potkluit voldoende vochtig (vochtlevel 3), EC potkluit < 1.0

Bacterie

Oorzaak: Ontstaat onder vochtige warme omstandigheden of verontreinigd water.
Suggestie: Zorg, dat gewas na watergift of gewasbehandeling zeker in avond droog is. Schoon water gebruiken. Zodra de wortels buiten de potkluit komen onder bevloeiing of druppelaars gebruiken.

Afbeelding rechts: Acidovorax avenea (by Rainer Wilke)

Echte meeldauw 

Oorzaak: Vochtige warme omstandigheden in de teelt.
Suggestie: Controleer uitgangsmateriaal, voorbehoedend spuiten met Mepanipyrim, Fluopyram,  Boscalid + Kresoxim-methyl of zwavel verdampen.

Afbeelding rechts: Echte meeldauw

Vergeling blad door gewasbehandeling

Oorzaak: Remmen met te hoge concentraties daminozide 85% (>250 gr/100 liter water)en/of hulpstoffen, gebruik insecticiden / fungiciden bij extreme klimaatomstandigheden.
Suggestie: scherm dicht > 200 Watt, 72 j/cm2/uur, 102 Lux, 954 Footcandle, bij remmen, beter vaker een lage concentratie gebruiken. Gebruik geen iprodion, spiromesifen of metalaxyl-M.

Afbeelding rechts: Alar schade

Pythium / Phythophthora

Oorzaak: Ontstaat door een verkeerde potgrondkeuze of ongelijke watergift/bemesting of infectiedruk.
Suggestie: Potgrond moet een goed drainerend vermogen hebben met voldoende lucht,
16-25%, ontsmet water gebruiken, uit voorzorg kan het gewas voorbehoedend behandeld worden.

Luis

Oorzaak: Onvoldoende controle gewas.
Suggestie: Regelmatige gewascontrole. Houdt deuren gesloten vermijd tochthoeken.

Botrytis

Oorzaak: is niet de oorzaak maar het gevolg, planten staan te lang nat en/of potgrondkeuze.
Suggestie: voldoende luchtbeweging in de kas, luchtige potgrond met minimaal 16-25% lucht, zorg voor een droge bovenlaag van de potgrond.

Bloeiverlating

Oorzaak: te veel daminozide (>250 gr/100 liter water)onder zeer lichtarme en koude teeltomstandigheden
Suggestie: starten zodra de plant goed geworteld is en beter vaker een lage concentratie gebruiken.

Let op: Controleer altijd of de genoemde werkzame stof is toegestaan in uw land.

Indien u vragen heeft, neem dan contact op met de afdeling Growing Support
Tel  +31(0)571-271717 of haylamers@schoneveld.nl
tonkoers@schoneveld.nl
nicodehaan@schoneveld.nl
marcopersoon@schoneveld.nl

Disclaimer: https://schoneveld-breeding.com/disclaimer/

Categorie: