Who is who supporting You

We are there for you, also in these complicated times

Bij Schoneveld Breeding draait het elke dag opnieuw om het ontwikkelen van genetisch sterke producten met een hoge sierwaarde en lange houdbaarheid. Onze producten voldoen aan hoge eisen die we door te luisteren naar ervaringen en reacties vanuit de markt steeds verder ontwikkelen. De belangrijkste uitgangspunten zijn altijd houdbaarheid, ronde plantopbouw en uniforme bloei.

Meerwaarde

Het leveren van kwalitatief hoogwaardige zaden is onze core business, maar daar stoppen we niet. Wij creëren meerwaarde voor onze ketenpartners door onder meer het ontwikkelen van duurzaam te telen producten en bij te dragen aan sterke product-marktcombinaties. Wij werken samen met de hele keten met als middelpunt de kweker die wij ondersteunen in de teelt en met marketing- en verkoopadviezen. Wij staan altijd voor je klaar, ook nu.

Wie zoek je?

Director / Owner

Peter van de Pol

Als zoon van een akkerbouwer leidt Peter van de Pol Schoneveld Breeding altijd met het belang van haar ketenpartners in het achterhoofd. De focus ligt op sterke producten die duurzaam geteeld kunnen worden en de consument verrassen. Schoneveld Breeding onderscheidt zich als familiebedrijf door het laagdrempelige contact met de hele keten om gezamenlijk de beste producten neer te zetten en een zo hoog mogelijk marktrendement voor alle partners te behalen.

Email: petervandepol@schoneveld.nl

Area managers

Onze area managers verbinden Schoneveld Breeding en de plaatselijke markt met elkaar. Zij kennen de taal en cultuur en hebben daarnaast veel kennis van teeltspecifieke zaken in hun regio zoals klimaatomstandigheden. De area managers worden ondersteund door onze salessupport om snel en efficiënt de juiste zaden te kunnen leveren. Met regelmaat bezoeken de area managers samen met onze teeltondersteuners de kwekers voor ondersteuning in het behalen van maximaal teelt- en marktrendement.

Huub van Oorspronk – Area manager Asia & Middle East

Huub is verantwoordelijk voor de regio’s Azië, Midden-Oosten, Oceanië en Afrika. Huub zet regelmatig teelttechnische seminars op samen met onze teeltondersteuners. Deze zijn bedoeld om het teelt- en marktrendement te vergroten voor alle ketenpartners, van zaaddistributeurs tot jonge planten kwekers tot kwekers van bloeiend eindproduct.

Email: huubvanoorspronk@schoneveld.nl

Dinja Lankhorst – Area manager North & Central Europe

Dinja is de schakel en verbindende factor tussen Schoneveld Breeding en jonge planten kwekers in heel Noord-, Oost- en Centraal Europa. Ze weet wat er speelt bij jonge planten kwekers en kwekers en houdt samen met onze teeltondersteuners nauw contact met hen over alle lopende zaken. Zij heeft tevens een belangrijke rol in het contact met onze telersverenigingen Addenda en Touch Me+.

Email: dinjalankhorst@schoneveld.nl

Gianfranco de Leo – Area manager South Europe

In Zuid-Europa is Gianfranco het aanspreekpunt voor de hele markt. Hij staat jonge planten kwekers bij in het teeltproces en begeleidt een groot aantal teelttechnische productieproeven, waaronder de ontwikkeling van hittetolerante rassen, om zo goed mogelijk de kwekers van passend uitgangsmateriaal te kunnen blijven voorzien.

Email: gianfrancodeleo@schoneveld.nl

Kathy McKay – Area manager North America

Voor de Verenigde Staten, Canada en een deel van Zuid-Amerika is Kathy het aanspreekpunt. Ze is als hét gezicht van Schoneveld in deze regio beschikbaar voor zowel teelttechnische vragen als informatie over onder andere planning, marketing en proeven. Kathy is ook een belangrijke schakel voor het contact met brokers die hun voorraadbeheer zo accuraat mogelijk willen voeren en altijd up-to-date achtergrondinformatie over onze rassen nodig hebben.

Email: kathymckay@schoneveld.nl

Jerry van der Spek – Area manager South America

Jerry begeleidt in Zuid-Amerika jonge planten kwekers om te zorgen dat zij de beste rassen voor hun regio, voor de kweker én voor de markt krijgen. Bovendien begeleidt Jerry in samenspraak met de teeltondersteuners, kwekers bij de teelt indien nodig en laat hij nieuwe markten kennismaken met de producten van Schoneveld Breeding.

Email: jvanderspek@schoneveld.nl

Yi Zhao (Elliot) – Assistant area manager China

Yi neemt als assistent van Huub van Oorspronk de regio China onder zijn hoede. Hij is beschikbaar voor technische ondersteuning, marketingondersteuning en verkoop. Ook bij proeven en onderzoek houdt Yi een vinger aan de pols en bovendien laat hij in toenemende mate de veredelingskunsten van Schoneveld Breeding zien via Chinese social media kanalen.

Email: yizhao@schoneveld.nl

Helene Daumas – Local area manager France

Helene ondersteunt Gianfranco de Leo met zijn werkzaamheden door jonge planten kwekers en kwekers in Frankrijk te bezoeken en te ondersteunen.

Email: helenedaumas@schoneveld.nl

Sales support

Onze verkoop binnendienst zorgt dat alle orders netjes afgehandeld worden en is bereikbaar voor vragen over beschikbaarheid van zaden, leveringen en reserveringen. De verkoop binnendienst staat in nauw contact met onze area managers en doet er alles aan om geplaatste orders accuraat en binnen de kortst mogelijke tijd af te handelen. 

Liza Braat – Thies – Sales support

Liza is met name verantwoordelijk voor orderverwerking, facturatie, contact met onze zaadtechnologische afdeling en verzending van orders.

Email: lizabraat@schoneveld.nl

Catharine van den Bosch – Sales support

Catherine houdt zich bezig met de financiële afhandeling, prognoses en voorraadbeheer en ondersteuning van alle area managers.

Email: catharinevandenbosch@schoneveld.nl

Growing support

De teeltondersteuners van Schoneveld Breeding komen met grote regelmaat in de kas bij jonge planten kwekers en kwekers om de opkweek van zaailing en bloeiend eindproduct te begeleiden en daarmee het maximale uit onze genetica te halen. De teeltondersteuners weten, mede dankzij uitgebreide interne proeven en jarenlange ervaring, hoe een teelt succesvol en rendabel kan worden en ondersteunen daarom bij teeltplanning, preventie en bestrijding van ziekten en plagen en bemestingstips voor alle producten. Het doel? Een teelt met zo laag mogelijke milieubelasting en zo hoog mogelijk teeltrendement.

Nico de Haan – Growing supporter

Als wegenwacht van de tuinbouw kent Nico de dynamiek van het kwekerijbedrijf als geen ander. Hij is voor de regio’s Noord Nederland, Azië, Scandinavië en het Midden-Oosten beschikbaar voor vragen over alles wat er in de kas gebeurt. Voor nieuw te ontwikkelen gewassen in onze experimentele veredelingsprogramma’s mag Nico bijna altijd wakker worden gemaakt.

Email: nicodehaan@schoneveld.nl

Ton Koers – Growing supporter

Al tientallen jaren is Ton een bekend gezicht van Schoneveld Breeding. Hij weet alles over Cyclamen en kan antwoord geven op alle vragen over dit product. Teelttechnische vragen voor het hele productgamma uit Zuid-Europa, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Noord- en Midden-Amerika komen ook bij Ton terecht.

Email: tonkoers@schoneveld.nl

Marco Persoon – Growing supporter

Jonge planten kwekers en kwekers met vragen over Campanula en Primula obconica komen terecht bij Marco. Geografisch zijn het Westland en Zuid-Amerika focusgebieden voor Marco. In het Westland kan Marco ook snel ter plaatse zijn om even mee te kijken of planten voor onderzoek mee te nemen.

Email: marcopersoon@schoneveld.nl

Hay Lamers – Growing supporter

Naast het zuiden van Nederland, komt Hay in Oost-Europa en Rusland ook regelmatig op kwekerijbedrijven. Hay kent alle producten, maar focust op Ranunculus, Primula acaulis en de nieuwe Gaultheria. Hij stuurt, geeft tips en adviseert, zowel op aanvraag als pro-actief.

Email: haylamers@schoneveld.nl

Breeding

De veredelaars van Schoneveld Breeding zoeken constant naar hoe het nog beter, mooier of sterker kan. Ze onderzoeken hoe een gemakkelijk te kweken product te maken is met de nieuwe eisen van compactheid, uniformiteit en duurzaamheid. Daarnaast gaan ze op zoek naar verbetering als er problemen zijn met bijvoorbeeld bloeiperiode, ziektegevoeligheid of andere zaken. De belangrijkste input voor onze veredelaars om verbeteringen in onze rassen aan te brengen, is de terugkoppeling van area managers en teeltondersteuners vanuit de markt.

Gerard Zwiers – Manager breeding en research

Gerard heeft het overzicht over alles wat speelt binnen de afdelingen growing support en breeding. Samen met zijn team zorgt Gerard voor gedegen onderzoek, veredeling en teeltondersteuning. Bovendien stuurt hij samen met een team onderzoekers het moleculaire en celbiologisch laboratorium aan om  productontwikkeling te versnellen.

Email: gerardzwiers@schoneveld.nl

Stijn Megens – Breeder

Stijn houdt zich bezig met kleinbloemige Cyclamen, Campanula en Primula obconica. Hij staat in nauw contact met de teeltondersteuners om bestaande series te optimaliseren op gebied van onder andere bloei, zaadproductie en kiemkracht.

Email: stijnmegens@schoneveld.nl

Marleen Kusters – Breeder

Voor grootbloemige Cyclamen, waaronder de nieuwe en veelbelovende hittetolerante Leopardo serie, en voor de Ranunculus en Primula acaulis is Marleen de juiste persoon. Zij houdt contact met teeltondersteuners om problemen bij jonge planten kwekers aan te pakken en mee te kijken bij bloeiproeven.

Email: marleenkusters@schoneveld.nl

Sadrach Talahatu – Breeder

Binnen het veredelingsprograma van Schoneveld Breeding houdt Sadrach zich bezig met nieuwe gewassen als Gaultheria en specialties. Worden producten te snel oud, is de usable te laag of zijn er andere problemen? Sadrach zoekt naar een oplossing.

Email: sadrachtalahatu@schoneveld.nl

Commerce

Niels Zoetelief – Commercial director

Niels is weer terug bij zijn oude liefde, de zadenindustrie. Als commercieel directeur is hij samen met zijn team verantwoordelijk voor alle partnerships van Schoneveld Breeding en houdt hij zich bezig met product-markt combinaties. We zijn een internationaal opererende veredelaar met een uitgebreid productgamma, doel is om dit met alle ketenpartners sterk in de markt te zetten.

Email: nielszoetelief@schoneveld.nl

Tamara Janssen – Product-markt coördinator

Product-markt coördinator Tamara heeft een interdisciplinaire rol binnen de organisatie waarbij ze alle producten van Schoneveld Breeding gedurende de gehele levenscyclus beheert. Dat gaat van dataverzameling en rapportages tot productpositionering, introducties voorbereiden en ondersteunen van area managers zodat zij de gehele keten van goede producten en sterke service kunnen voorzien.

Email: tamarajanssen@schoneveld.nl

Anne Marie Kuyvenhoven – Sales support manager Touch Me+

Anne Marie werkt samen met acht telers die de Primula obconica onder de naam Sweet Kisses meer bekendheid wil geven. Ze is in gesprek met retailers, is aanwezig op consumentenbeurzen en zorgt voor promotie voor het product. De lange houdbaarheid en kleurrijke bloei zijn de grootste pluspunten van deze unieke winterbloeier.

Email: annemariekuyvenhoven@schoneveld.nl

Share Button

Categorie: